MBS: Khuyến nghị nắm giữ VNM với giá mục tiêu 116.800 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatvnm_NRSL.pdf

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) với giá mục tiêu 116.800 đồng/CP (upside +10%), dựa trên phương pháp Chiết khấu dòng tiền FCFE (Re 11.69%, g 1%).

Chúng tôi nhìn nhận kết quả kinh doanh của VNM sẽ không có nhiều bất ngờ trong 2020 – 2022 với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng bình quân 6%/năm.

Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng thách thức hiện tại của doanh nghiệp là khả năng bắt kịp những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng các sản phẩm sữa để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng thị phần.


VNIndex

701.8

21.57 (3.07%)

 
VNIndex 701.8 21.57 3.07%
HNX 97.84 2.23 2.28%
UPCOM 48.63 0.0 0.0%