Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Dược phẩm

Download : baocaocapnhatdhg_KVNM.pdf

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) là công ty sản xuất Dược phẩm nội địa lớn nhất với doanh thu xấp xỉ 4.500 tỷ đồng, sở hữu kênh phân phối rộng hơn 25.000 điểm bán và 500 bệnh viện trên cả nước.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của DHG cao với ROE cao hơn 20% đều đặn, tình hình tài chính lành mạnh với ít nợ vay, tiền mặt hơn 1.700 tỷ - lớn hơn nợ phải trả.

Ngoài ra, room nước ngoài được mở tối đa lên 100%. Cổ đông chiến lược Taisho Pharmaceutical Ltd. thể hiện rõ mong muốn được nâng thêm tỷ lệ sở hữu tại DHG.

Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận 2019 của DHG lần lượt đạt 4.672 tỷ và 705 tỷ, tăng trưởng 9,6% và 10,9% so với cùng kỳ. EPS forward 2019 đạt 4.850đ/cp.

Sử dụng mức P/E trung bình lịch sử 3 năm gần nhất của DHG và EPS forward 2019, chúng tôi ước tính mức giá mục tiêu cuối 2019 của DHG là 95.900đ/cp. Tổng mức sinh lời là -2,1%, bao gồm 3.000đ cổ tức tiền mặt. Khuyến nghị trung lập.