Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Cao su tự nhiên

Download : baocaocapnhatphr_XIJQ.pdf

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2018 của CTCP Cao su Phước Hòa đạt lần lượt là 532 tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ năm trước) và 217 tỷ đồng (tăng trưởng 54,8%). 

Trong 6 tháng đầu năm công ty mẹ đã khai thác được 3.782 tấn mủ (đạt 29,1% kế hoạch), thu mua mủ từ vườn cây tư nhân được 4.153 tấn (đạt 34,6% kế hoạch).

PHR có kế hoạch chuyển nhượng 691 ha cho VSIP3 với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự kiến là 1 tỷ đồng/ha và 20% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đất. PHR cũng có kế hoạch chuyển giao 350 ha cho NTC với lợi nhuân từ việc chuyển nhượng là 917 triệu đồng/ha trong năm 2018, PHR sẽ ghi nhận thêm lợi nhuận từ việc thoái vốn NTC cho VRG vào khoảng 283 tỷ đồng.

PHR hiện đang được giao dịch tại mức PE 2018 là 7.6x. Chúng tôi dùng phương pháp so sánh PE với mức PE target là 8.x đối với hoạt động chính của PHR (bán mủ cao su và thanh lý rừng cây) và cộng thêm lợi nhuận bất thường từ việc chuyển giao đất và thoái vốn khỏi NTC thành công ước tính đạt lợi nhuận sau thuế là 1.060 tỷ đồng, ước tính giá trị hợp lý của PHR đạt vốn hóa là 4.603 tỷ đồng, tương ứng giá trị cổ phiếu là 34.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PHR với giá mục tiêu là 34.000 đồng/cổ phiếu.