KBSV: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 29.800 đồng/CP

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Ngân hàng

Download : kbsv_acb_analystmeeting_20190710_LZOY.pdf

Với mức giá 29.800 đồng/CP, P/B và P/E trailing 6 tháng năm 2019 của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) ước đạt lần lượt là 1.55x và 6.67x, tương đương khoảng TB của ngành. P/B và P/E forward cho năm 2019 theo ước tính của chúng tôi khoảng 1.4x và 6.4x. ACB đã và vẫn đang là một trong những ngân hàng có hoạt động thận trọng trong hệ thống.

Chúng tôi cho rằng lợi thế lớn nhất hiện nay của ACB so với các NHTMCP tư nhân khác là quy mô và sự trung thành của nhóm khách hàng cá nhân. Ngoài ra, ACM cũng đang sở hữu chất lượng TS tốt nhất ngành và khả năng sinh lời ở nhóm cao nhất.

Tuy nhiên trên góc độ đầu tư, chúng tôi cho rằng mức định giá hiện tại tương đối hợp lý đối với ACB cho 1 năm sắp tới do 2 nguyên nhân chính: 1) Yếu tố chu kỳ đòi hỏi một mức định giá an toàn hơn nhằm phòng ngừa rủi ro hệ thống; 2) Yêu cầu tăng huy động vốn cấp 2 có thể tác động làm giảm NIM và ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong trung hạn.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị HOLD đối với cổ phiếu ACB tại mức giá 29.800 đồng/CP hiện tại, thời gian là 1 năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn 6 tháng sắp tới, cố phiếu ACB vẫn sẽ có cơ hội tăng giá nhờ kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng với chất lượng tài sản tốt, yếu tố đột biến nếu thành công trong việc ký kết hợp đồng bancassurance hay hỗ trợ từ thị trường chung nếu FED thực hiện kích thích kinh tế qua việc giảm lãi suất trở lại. Mức giá kỳ vọng trong ngắn hạn có thể đạt 33.000 – 35.000 đồng/CP, tức là P/B 2019 sẽ được duy trì tương đương mức hiện tại.


VNIndex

968.17

6.39 (0.66%)

 
VNIndex 968.17 6.39 0.66%
HNX 102.71 0.33 0.32%
UPCOM 55.4 0.04 0.08%