Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Logistic

Download : kbsv_gmd_baocaolandau_20190711_CVKZ.pdf

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá tổng từng phần của CTCP Gemadept (mã GMD) bao gồm: (1) Hoạt động kinh doanh cốt lõi + lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết; (2) Dự án Gemalink; (3) Tài sản ngoài cốt lõi.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết do đây đều là các mảng cho kết quả kinh doanh và dòng tiền ổn định, có thể dự báo trước.

Đối với dự án Gemalink, chúng tôi thực hiện định giá riêng sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền do chưa nắm được cơ cấu tài chính và thời gian hợp nhất vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đối với mảng cao su, chúng tôi định giá dựa trên giá trị sổ sách khoản đầu tư và chiết khấu 30% do triển vọng không tích cực của ngành cao su và khả năng thoái vốn mảng cao su trong trung hạn của GMD là rất thấp.

Đối với mảng bất động sản, chúng tôi định giá theo giá trị khu đất hiện tại của dự án Saigon Gem do không nắm được thông tin chi tiết về dự án cùng với các vấn đề liên quan đến pháp lý đang gây trở ngại cho tiến trình thực hiện dự án. GMD là doanh nghiệp đầu ngành khai thác cảng biển của Việt Nam.

Chúng tôi đánh giá tiềm năng tăng trưởng của GMD còn lớn dựa trên triển vọng trung của ngành cảng biển cùng với việc mở rộng công suất khai thác tại khu vực cảng Hải Phòng và khu vực Cái Mép Thị Vải. Dựa trên kết quả định giá và triển vọng kinh doanh, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GMD. Giá mục tiêu là 33.100 đồng/CP, cao hơn 22.6% so với giá ngày 11/07/2019.