Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Tiêu dùng gia đình

Download : dqc_IUDT.pdf

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với CTCP Bóng đèn Điện Quang. Tuy nhiên, giá trị sổ sách của DQC tại ngày 30/09/2018 là 33.952 đồng/cp, cao hơn 24,8% so với giá giao dịch hiện tại. Vì vậy, nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư khi nhà máy mới đi vào hoạt động tích cực và lợi nhuận được hỗ trợ nhờ ưu đãi thuế từ nhà máy này.
Doanh thu 9 tháng đạt 754,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 65% kế hoạch, với đóng góp tăng trưởng chính từ việc cho ra mắt các sản phẩm đèn LED mới với giá cạnh tranh.
Lợi nhuận trước thuế đạt 92,9 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, hoàn thành 62% kế hoạch. Nguyên nhân do doanh nghiệp giảm giá bán, tăng cường chiết khấu và mở rộng đội ngũ bán hàng.
Nhà máy đèn LED Công nghệ cao Điện Quang tại quận 9 sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay thay vì kế hoạch tại cuối quý 3/2018. Nhà máy sẽ nâng công suất sản xuất đèn LED từ 30 triệu sản phẩm/năm lên 50 triệu sản phẩm/năm, giúp DQC tăng mức độ cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước. 
Chúng tôi đánh giá doanh thu năm 2018 của DQC sẽ đạt 1.175 tỷ đồng (+11%yoy), lợi nhuận trước thuế ước đạt 136 tỷ đồng (+1%yoy), hoàn thành lần lượt 101,3% và 90,8% kế hoạch năm. Nguyên nhân là do mảng đèn LED – động lực tăng trưởng chính của DQC trong ngắn hạn đang bị cạnh tranh gay gắt và giá bán đèn LED của DQC có xu hướng giảm.