Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatsbt_EQYG.pdf

Bằng phương pháp định giá DCF, BVSC ước tính giá trị hợp lý của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa là 19.885 đồng/cổ phiếu. 

Do đó, tại mức giá đóng cửa ngày 05/9/2018 là 18.800 VND/cổ phiếu, BVSC tạm khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu SBT. 

Tuy nhiên, với triển vọng tăng trưởng trong tương lai cũng như thông tin hỗ trợ từ việc tham gia của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội đầu tư nếu cổ phiếu giảm về vùng giá quanh 17.000 đồng/cổ phiếu.