Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Xây dựng

Download : baocaocapnhathbc_SZLM.pdf

Vào ngày 15/05/2019, vổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đóng cửa tại mức 17.400 đồng/ cổ phần, giao dịch tại mức P/E pha loãng 2019 là 5,8 lần, khá hấp dẫn so với mức P/E trượt trung bình của các công ty cùng ngành là 7,3 lần.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HBC với giá mục tiêu một năm ở kịch bản cơ sở là 21.600 đồng/ cổ phần, duy trì mức P/E mục tiêu năm 2019 của cổ phiếu này là 7,1 lần với dự phóng EPS pha loãng là 3.020 đồng/ cổ phần theo đó tiềm năng tăng giá đối với cổ phiếu này là 24%.