Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatbtp_EKSM.pdf

Mặc dù các nhà máy của CTCP nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP) hơi cũ, tuy nhiên công ty đã tiến hành bảo dưỡng và thay thế thiết bị theo đúng quy trình vận hành giúp cho nhà máy có thể tiếp tục hoạt động lâu dài.

Bên cạnh đó, BTP được đảm bảo một mức lợi nhuận đủ để cho phép công ty trả cổ tức 10%/năm.

Cùng với đó công ty có lượng tiền mặt lớn và sở hữu tài sản đầu tư có giá trị cao. Giá trị tiền mặt sau nợ vay cộng với giá trị khoản đầu tư trên mỗi cổ phiếu hiện đang có giá trị cao hơn mức giá giao dịch của BTP trên thị trường.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu BTP tại mức giá 11.500 VND/CP sẽ được sở hữu 12.965 VND/CP từ tiền mặt và giá trị các khoản đầu tư cùng với một nhà máy điện có có EBIT từ hoạt động kinh doanh cốt lõi lớn hơn 100 tỷ đồng/năm trong 10 năm gần đây (ngoại trừ năm 2013).

Mức định giá của BTP cũng rất hấp dẫn khi mà P/E trượt và P/B của BTP là 3,03 lần và 0,6 lần, là mức thấp hơn nhiều so với P/E và P/B ngành lần lượt là 8,98 lần và 1,66 lần. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu BTP