Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân bón - hóa chất

Download : baocaocapnhatdgc_SAKN.pdf

CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (mã DGC) đã trải qua một năm 2018 rất thành công với cả kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu đều đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng.

Do đó trên nền cao như vậy, BVSC cũng có những quan ngại nhất định về việc giá bán có thể sẽ giảm nhiệt làm thu hẹp biên lợi nhuận trong khi năng lực sản xuất của công ty đã được tận dụng tối đa.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá DGC là trường hợp đáng quan tâm theo dõi trong năm 2019 dựa trên những điểm nhấn như Định giá có vẻ rẻ so với các doanh nghiệp cùng ngành; Việc tăng công suất ở CTCP Phốt-pho Apatit Việt Nam có thể mang lại tăng trưởng doanh thu Phốt-pho vàng và HPO.

Bên cạnh đó, dự thảo giá trị gia tăng với mặt hàng Phân bón nếu thông qua có thể giúp DGC tiết kiệm được chi phí thuế đáng kể; khả năng Vinachem thoái vốn và DGC chuyển sang sàn HSX; khả năng tỷ lệ cổ tức sẽ cao hơn mức bình quân 20-30% của quá khứ.

Tuy nhiên về trung và dài hạn, tăng trưởng của DGC vẫn chưa rõ ràng bởi các dự án mở rộng và mới đều rất khó xin giấy phép, bên cạnh các yếu tố khác như chi phí môi trường và chi phí năng lượng ngày càng tăng