BVSC: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GDT

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Gỗ

Download : baocaocapnhatgdt-9295.pdf

Dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 hiện tại của BVSC cho CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) lần lượt là 523,7 tỷ (tăng trưởng 30,8% so với năm ngoái) và 112,4 tỷ (tăng trưởng 40,4%).

Với các đơn đặt hàng mới mạnh hơn dự kiến và triển vọng lợi nhuận tài chính ròng lạc quan hơn, chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 đối với GDT sau khi Công ty công bố Báo cáo tài chính quý 1/2021.

Chúng tôi ưa thích GDT nhờ giữa triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lạc quan giai đoạn 2021-23, định giá rẻ, khả năng sinh lời cao bền vững, tình hình tài chính lành mạnh, chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn và ban lãnh đạo tâm huyết.

BVSC dự báo GDT sẽ duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao. Cổ tức tiền mặt giai đoạn 2021-23 có thể đạt 6.000-8.000 đồng/CP. Suất cổ tức rất hấp dẫn ở mức 10,9-14,6% so với giá hiện tại.

Đồng thời, duy trì khuyến nghị OUTPERFORM và giá mục tiêu 74.951 đồng/cp (Upside: 40,4%).


VNIndex

1,249.36

-3.09 (-0.25%)

 
VNIndex 1,249.36 -3.09 -0.25%
HNX 292.81 -2.72 -0.93%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021