BVSC: HT1 có sự tiếp xúc tốt nhất đối với việc thị trường xi măng phục hồi

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vật liệu xây dựng

Download : bvsc2b-2bbao2bcao2bdhcd2bht12b62020_BFIU.pdf

Giả định rằng CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2020, EPS FY20 của công ty ước tính đạt 1.740,3 đồng/cp. Tại mức giá ngày 12/06/2020 là 13.700 đồng/cp, HT1 giao dịch tại mức P/E FY20 là 7,9 lần so với mức trung bình 9,1 lần trong 3 năm qua.

Theo BVSC, HT1 có sự tiếp xúc tốt nhất đối với việc thị trường xi măng phục hồi, với xu hướng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng từ Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới. Điều này nhờ những lợi thế cạnh tranh sau:

1) Vị thế thống lĩnh với 30,2% thị phần ở thị trường miền Nam;

2) Chuỗi giá trị clinker/máy xay tích hợp cao;

3) Tài sản thương hiệu mạnh cùng với danh mục sản phẩm đa dạng nhất;

4) Mạng lưới phân phối rộng; và

5) Tiềm lực tài chính vững chắc hơn nhờ những nỗ lực giảm dư nợ ngoại hối.

Cổ tức tiền mặt FY19/20 là 1.000-1.200 đồng/cp sẽ đóng vai trò động lực hỗ trợ với suất cổ tức hấp dẫn từ 7,3-8,8% so với giá hiện hành.


VNIndex

876.83

6.92 (0.79%)

 
VNIndex 876.83 6.92 0.79%
HNX 115.59 -0.32 -0.28%
UPCOM 56.98 0.04 0.08%