ACBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VCB

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatacb_UQJX.pdf

Với kết quả quý III/2019 tích cực, chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB – sàn HOSE) có thể vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 15%, đạt mức 23 ngàn tỷ đồng trong 2019.

Cho 2020, chúng tôi dự phóng VCB có thể tăng trưởng 22,6% lên đạt 59 ngàn tỷ đồng về tổng thu nhập hoạt động và tăng trưởng 25,7% lên đạt 29,0 ngàn tỷ đồng về lợi nhuận trước thuế (chúng tôi chưa tính đến khoản thu nhập bất thường phí  bancassurace trả trước từ việc ký hợp đồng bancassurance độc quyền với giá trị có thể lên đến 400 triệu USD mà nhiều nhà truyền thông trích dẫn).

Với vị thế dẫn đầu của VCB, chúng tôi kỳ vọng VCB có thể giao dịch ở mức cao hơn P/B chuẩn của nhóm ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam (theo dữ liệu quá khứ 10 năm). Sử dụng kết quả bình quân theo phương pháp chiết khấu nguồn thu nhập thặng dư và phương pháp so sánh (P/B), chúng tôi xác định giá mục tiêu VCB năm 2020 là 77.700 đồng/cp và đưa ra khuyến nghị nắm nắm giữ.


VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 0.0 0.0%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021