Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatmwwg_JQSC.pdf

2018 có thể sẽ là một năm thành công nữa của CTCP Thế giới di động (mã MWG) khi công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong 10 tháng năm 2018.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 72.275 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.413 tỷ đồng, tương ứng tăng 36% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái (mặc dù không ấn tượng bằng kết quả của nửa đầu năm), hoàn thành 80% và 83% dự phóng cả năm của chúng tôi. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,6% (số liệu 9 tháng năm 2018) so với 17% trong trong cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động của chuỗi Bách Hóa Xanh có nhiều cải thiện, trong khi tỷ lệchi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần tăng lên mức 13,1% (9 tháng năm 2017: 12,6%).

Tính đến tháng 10/2018, MWG đã mở 203 cửa hàng mới, bao gồm 74 cửa hàng thegioididong.com và DienmayXanh (chúng tôi cộng chung cả hai chuỗi vì một số cửa hàng điện thoại di động được chuyển đổi thành cửa hàng điện máy) và 129 cửa hàng Bách Hóa Xanh, nâng tổng số cửa hàng lên 2.200 (bao gồm 1.048 thegioididong.com, 740 DienmayXanh và 412 Bách Hóa Xanh).

Xu hướng tăng trưởng chậm lại ở chuỗi thegioididong.com đã thể hiện rõ hơn khi doanh thu thuần 10 tháng năm 2018 chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, ghi nhận 29.386 tỷ đồng trong khi chuỗi DienmayXanh tiếp tục tăng 70%, đạt 39.565 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng này khá tương đồng với xu hướng tăng của thị trường chung, bởi số liệu của GFK gần nhất cho thấy thị trường sản phẩm điện máy, công nghệ của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 chỉ tăng 2,5% đối với điện thoại di động nhưng 20,6% đối với sản phẩm điện máy.

Do MWG đã chuyển hướng sự tập trung sang chuỗi Bách Hóa Xanh, chúng tôi không giả định số lượng cửa hàng thegioididong.com và DienmayXanh sẽ tăng đáng kể trong tương lai. Mặc dù chuỗi bán lẻ điện thoại tăng trưởng chậm lại, chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng 2 chữ số của DienmayXanh sẽ tiếp tục duy trì, với các yếu tố hỗ trợ là tỷ lệ sử dụng thiết bị điện tử tiêu dùng trong các hộ gia đình vẫn còn thấp, thu nhập dân cư tăng, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu cuộc sống tiện nghi. Chúng tôi dự phóng tăng trưởng doanh thu thuần 2018 cho 2 chuỗi tương ứng là 2% và 68%; 2% và 26% cho 2019.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cho MWG trên cơ sở hoạt động của chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục ghi nhận nhiều tiến bộ, góp phần vào triển vọng tích cực của công ty trong 2019.