Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatdxg_LGWW.pdf

Do quá trình phê duyệt dự án dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài nên chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) chậm hơn trong năm 2019 với doanh thu thuần ước tính là 5.185 tỷ đồng (tăng 12% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.298 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) nhờ tăng trưởng của mảng dịch vụ bất động sản và ghi nhận doanh thu từ dự án Opal Garden tại TP.HCM và các dự án khác tại tỉnh Quảng Ninh và Quảng Nam...

Ngoài ra, DXG có thể lên kế hoạch chuyển nhượng 28,65 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang – công ty sở hữu dự án 172ha tại Cam Ranh cho LDG. Tuy nhiên, vì LDG là công ty liên kết của DXG nên lợi nhuận từ giao dịch này sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thay vì vào doanh thu tài chính.

Vì DXG phát triển các dự án và cung cấp dịch vụ bất động sản trên toàn quốc giúp công ty giảm bớt rủi ro thị trường ở một số khu vực như TP.HCM và Hà Nội và do giá cổ phiếu đã giảm 16% kể từ báo cáo cập nhật vào tháng 8/2018 nên chúng tôi nâng khuyến nghị từ giữ sang mua với giá mục tiêu năm 2019 là 30.203 đ/cp, sử dụng phương pháp định giá từng phần.

Chúng tôi cho rằng nhu cầu lớn ở phân khúc vừa túi tiền, giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn và khả năng niêm yết công ty con - CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) - sẽ là những yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong năm nay.