MBS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PTB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dệt may

Download : ptb-updated-report_12_05_2020_DRUV.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài với giá mục tiêu 61.200 đồng/cổ phiếu.
Dựa trên cơ sở (i) Hoạt động kinh doanh và chế biến gỗ là động lực tăng trưởng chính trong bối cảnh tăng trưởng ngành gỗ xuất khẩu khả quan,
(ii) đẩy mạnh đầu tư mở rộng công suất & tái cơ cấu sản phẩm giúp duy trì ổn định nguồn thu từ đá,
(iii) tiêu thụ ô tô ghi nhận tăng trưởng trở lại.
Giá mục tiêu được xác định dựa trên phương pháp so sánh P/E.

VNIndex

859.04

6.3 (0.73%)

 
VNIndex 859.04 6.3 0.73%
HNX 109.15 2.1 1.93%
UPCOM 54.24 0.0 0.0%