PHS: Khuyến nghị mua ANV với giá mục tiêu 34.432 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatanv_YIUW.pdf

Nửa đầu năm 2019, CTCP Nam Việt (mã ANV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.975 tỷ đồng (tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 39,5% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 353 tỷ đồng (tăng trưởng 82,5%), hoàn thành 50% kế hoạch cả năm 2019.

Xét riêng quý 2/2019, doanh thu thuần đạt 1.064 tỷ đồng (tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 152,7 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Mặc dù giá cá tra có chiều hướng bất lợi trong nửa đầu năm nhưng ANV vẫn duy trì biên lãi gộp ở mức cao 25,4% (cùng kỳ năm trước là 15,6%) nhờ lượng đơn hàng tăng với giá bán cao.

Với giả định kim ngạch xuất khẩu 2 quý cuối năm tăng trưởng mạnh 50% nâng tổng kim ngạch cả năm đạt 200 triệu USD nhờ vùng nuôi Bình Phú sẽ vào thời điểm thu hoạch trong cuối năm nay. Dự báo cả năm 2019, doanh thu thuần của ANV đạt 4.743 tỷ đồng (tăng trưởng 15%). Với giả định biên lãi gộp đạt 21,8%, ước tính lợi nhuận sau thuế đạt tương ứng 677 tỷ đồng (tăng trưởng 13% ).

Bằng phương pháp định giá DCF, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý cho ANV sẽ vào khoảng 32.432 đồng/ cổ phiếu. Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.


VNIndex

843.08

-0.12 (-0.01%)

 
VNIndex 843.08 -0.12 -0.01%
HNX 116.3 2.65 2.28%
UPCOM 56.3 0.08 0.14%