Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : sắt thép

Download : baocaocapnhathpg_QVCK.pdf

Trong nhịp tăng 03 tháng gần nhất, diễn biến sức mạnh tương quan giữa HPG và VN-Index cho thấy lực cầu giá đã hoạt động khá tích cực tại cổ phiếu, theo đó mức biến động tăng được ghi nhận vượt trội hơn so với chỉ số.

Đánh giá tương quan cực trị giá khi tạo đỉnh và đáy gần nhất còn có thể thấy rõ được tính chất dẫn dắt biến động của cổ phiếu đối với thị trường chung.

Do đó, chúng tối khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc vị thể ngắn hạn tại HPG với mức sinh lời kỳ vọng ước tính khoảng 13.89%, mức thua lỗ tối đa 4.64%, thời gian nắm giữ kỳ vọng 20 phiên giao dịch.