Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatnt2_JLGO.pdf

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) là doanh nghiệp hoạt động tốt và thường xuyên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao.

Bên cạnh đó, NT2 được hưởng lợi nhờ EVN sẽ huy động nguồn điện từ các công ty nhiệt điện nhiều hơn và giá bán trên thị trường cạnh tranh có thể cao hơn do công suất lắp đặt tăng trưởng chậm hơn nhiều so với nhu cầu tiêu thụ điện và điều kiện thủy văn bất lợi cho các công ty thủy điện.

Tuy nhiên, tỷ lệ Qc cũng giảm dẫn tới kết quả kinh doanh của NT2 năm 2019 dự kiến chỉ tương đương với năm 2018.

Do đó chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu NT2. Mức giá mục tiêu cho NT2 theo Phương pháp DCF là 23.900 đồng/CP, thấp hơn 8,93% so mức giá đóng cửa ngày 24/4/2019 là 26.750 đồng/CP.