Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Chăn nuôi

Download : baocaocapnhatdbc_VPAC.pdf

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) cho biết, lợi nhuận ròng 10 tháng năm 2018 tăng 82% so với cùng kỳ, đạt 287 tỷ đồng. 

Doanh thu bán lợn thịt tăng gấp đôi trong đó  giá bán bình quân lợn thịt 10 tháng của DBC tăng 60% so với cùng kỳ, đạt khoảng 45.000 VND/kg, bên cạnh việc gia tăng sản lượng tiêu thụ (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái) nhờ mở rộng quy mô đàn.

Tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi tăng 3,5% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi (1) nhu cầu tái đàn hồi phục khi giá thịt lợn duy trì ở mức hấp dẫn – quanh 50.000VND/kg và (2) việc mở rộng quy mô mảng chăn nuôi và con giống của chính DBC. Giá bán bình quân cũng dần được cải thiện trở lại, tuy nhiên chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng tăng giá nguyên liệu nông sản nhập khẩu (khoảng 10-11% yoy), biên gộp thức ăn chăn nuôi giảm xuống mức 17,1%, từ mức hơn 19% của cả năm 2017.

Mảng gà giống cũng tăng trưởng đầy tích cực với sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân tăng lần lượt 60% và 24% so với cùng kỳ. Nhờ đó, biên gộp cũng tăng mạnh, đạt mức gần 13% so với mức 3% cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, Hội đồng Quản trị đã thống nhất trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức thêm tối đa 10% tiền mặt và kế hoạch chuyển niêm yết tại HoSE, việc này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu DBC, với giá trị hợp lý là 34.300VND/CP, tương đương mức lợi nhuận 21,6%. Mức giá này tương ứng với mức P/E mục tiêu 1 năm khoảng 8x.

Rủi ro giá nguyên vật liệu nông sản, tỷ giá, lãi suất và đặc biệt là các diễn biến dịch bệnh gia súc gia cầm là những rủi ro chính đối với hoạt động kinh doanh của DBC.