Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nông nghiệp

Download : baocaocapnhatsjf_GDXX.pdf

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 ở mức 1.000 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 9% về doanh thu và 13% về lợi nhuận sau thuế so với năm 2017.

Năm 2019, SJF xác định mục tiêu đạt 1.548 tỷ đồng doanh thu và 127 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 55% về doanh thu nhưng gấp 2,5 lần về lợi nhuận so với 2018.

Chúng tôi cho rằng kế hoạch trên là khả thi dựa trên việc kết hợp với các đối tác lớn trong ngành nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi trong thời gian tới có thể tận dụng được lợi thế độc quyền của công nghệ vi sinh LBF đã được chứng minh hiệu quả rất tốt tại nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp lớn trên thế giới (QL Resources Berhad, Kee Song Group, Chew’s Group…).

Ngoài ra, mảng tre công nghiệp có thể tăng trưởng mạnh về sản lượng khi ký được các đơn hàng xuất khẩu lớn và nhà máy viên đốt công nghiệp đi vào hoạt động giúp tận dụng được toàn bộ phụ phẩm của nhà máy Mai Châu Hòa Bình.

Với tiềm năng tăng trưởng tốt trong các năm tới, chúng tôi cho rằng SJF là doanh nghiệp cần theo dõi và có thể xem xét ra quyết định đầu tư.