SBSI: Báo cáo cập nhật nhóm Tập đoàn An Phát

Nguồn : SBSI - CTCK Stanley Brothers

Ngành : Nhựa

Download : baocaocapnhatnhua-5095.pdf

Khuyến nghị mua đối với các cổ phiếu HII, AAA và NHH, còn thành viên còn lại của nhóm Tập đoàn An Phát là APH được khuyến nghị nắm giữ.

Với mức P/E trung bình ngành là 11.7, giá trị vốn cổ phần của HII theo giá trị định giá là 676 tỷ đồng, tương đương 24.300 đồng/CP. Chúng tôi khuyến nghị mua HII cho mục tiêu năm 2020.

Bên cạnh đó, với triển vọng khả quan trong nửa cuối năm 2020, chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu AAA với mức giá mục tiêu là 31.100 đồng/CP.

Tại NHH, chúng tôi lựa chọn phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ FCFE 2 giai đoạn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật, khuôn và sàn nhựa do đây là các mảng có dòng tiền ổn định từ 2025. Dựa trên kết quả định giá, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NHH. Mức giá mục tiêu cho năm 2021 là 83.090 đồng/CP cao hơn 41% so với giá thị trường.

Còn tổng hợp kết quả từ các phương pháp định giá, giá trị vốn chủ sở hữu APH theo phương pháp DCF và STOP lần lượt là 9.473 tỷ đồng và 9.279 tỷ đồng. Với tỷ trọng 2 phương pháp là 50%, giá trị mỗi cổ phần APH đạt 70.730 đồng/CP. Trên cơ sở định giá và triển vọng doanh nghiệp trong 5 năm tới, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu APH.


VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%