Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dệt may

Download : baocaocapnhattcm_GCKN.pdf

Tiềm năng tăng trưởng của ngành dệt may vẫn còn khá tích cực đặc biệt khi CTCP Dệt may – Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) là doanh nghiệp đầu ngành, sở hữu lợi thế từ chuỗi sản xuất khép kín “Sợi – Vải – May” và đa dạng trong nhóm khách hàng. Vì vậy sự cố Sears nộp đơn phá sản có thể chỉ gây ảnh hưởng trong ngắn hạn đối với TCM.

Chúng tôi thiên về kịch bản TCM sẽ trích lập dự phòng 30% của 95 tỷ khoản phải thu khó đòi theo Luật quy định về khoản chưa thu từ 6 tháng – 1 năm. Từ đó, bằng phương pháp DCF và P/E, mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu TCM sẽ vào khoảng 29,986 đồng/ cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward 7.x, từ đó đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.