MBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GEX

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatgex_DGVG.pdf

Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX – sàn HOSE) trong lĩnh vực vật liệu và thiết bị điện vẫn tăng trưởng tốt và hiệu quả cao;

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hạ tầng công ty thực hiện mở rộng thông qua hoạt động M&A cũng có tình hình kinh doanh khả quan, hiệu quả tăng lên, nhất là khi hình thành chuỗi giá trị cung ứng từ sản xuất đến phân phối;

Ngoài ra, giá trị tiềm năng của các bất động sản nhóm công ty đang có quyền khai thác và dự kiến chuyển đổi thành các bất động sản thương mại sẽ mang lại giá trị tăng thêm trong tương lai.

Chúng tôi xây dựng các kịch bản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2019-2023 và sử dụng các phương pháp định giá cơ bản theo chiết khấu dòng tiền FCFE, lựa chọn và so sánh PE, PB, EV/EBITDA, giá trị cổ phiếu của công ty được xác định ở mức 22.500 đồng/cổ phần, đồng thời khuyến nghị giữ cổ phiếu GEX.


VNIndex

934.77

-2.68 (-0.29%)

 
VNIndex 934.77 -2.68 -0.29%
HNX 109.57 -0.17 -0.16%
UPCOM 56.47 0.3 0.54%