MBS: Khuyến nghị mua IJC với giá mục tiêu 32.868 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatijjc-7154.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật với giá mục tiêu 12 tháng vào khoảng 32.868 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 42,3%).

Cơ sở đưa ra khuyến nghị trên, đó là: Đầu tư công giúp hạ tầng cải thiện, mảng thu phí mang lại dòng tiền ổn định,

Bên cạnh đó,IJC sỡ hữu quỹ đất lớn nhất nằm ở các vị trí đắc địa của khu vực tỉnh Bình Dương và thừa hưởng sự hỗ trợ tốt nhất trong hệ thống thành viên của Becamex, và

Ngoài ra, nhờ dòng tiền ổn định từ mảng thu phí, IJC đã có 2 năm liên tục chia cổ tức bằng tiền từ 10% đến 12%. Trong năm 2020, IJC tiếp tục duy trì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền măt 10% vốn điều lệ.

Đối với giai đoạn 2021-2025, ban lãnh đạo IJC dự kiến sẽ trả đều đặn cổ tức bằng tiền mặt ở mức 12%-15% vốn điều lệ nhờ vào: Thu nhập định kỳ của mảng thu phí và Tăng trưởng lợi nhuận đến từ mảng bất động sản.


VNIndex

1,168.69

0.17 (0.01%)

 
VNIndex 1,168.69 0.17 0.01%
HNX 259.8 4.03 1.55%
UPCOM 77.96 -0.14 -0.18%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021