Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocaocapnhatfpt_VWOQ.pdf

Giá mục tiêu của cổ phiếu CTCP FPT (mã FPT) theo quan điểm thận trọng được chiết khấu 10% so với kết quả định giá do yếu tố bất ổn định của chỉ số P/E trung bình ngành.

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh tương quan chỉ số P/E các doanh nghiệp cùng ngành có cùng quy mô vốn tại các thị trường đang phát triển của châu Á đối với 2 mảng Công nghệ và Viễn Thông (P/E điều chỉnh dựa trên chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia), đối với mảng Giáo Dục do đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận dự kiến, chúng tôi giả định mức P/E hiện tại là hợp lý. 

FPT hiện đang được giao dịch với mức P/E trailing là 11.27x và P/E forward 2019 dự báo đạt 9.49x, là mức giá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành có vốn hóa thị trường tương tự thuộc các thị trường châu Á đang phát triển cũng như đối với thị trường Việt Nam nói chung.

FPT là doanh nghiệp đầu ngành ở cả 2 mảng Công nghệ và Viễn Thông và duy trì tốc độ tăng trưởng đều đặn trong các năm gần đây. Chúng tôi đánh giá tiềm năng tăng trưởng của FPT còn lớn nhất là khi doanh nghiệp vừa mới tái cơ cấu, tập trung vào mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao thay vì dàn trải nhiều lĩnh vực như giai đoạn trước.

Dựa trên triển vọng kinh doanh cũng như mức độ rủi ro thấp trong hoạt động của FPT trong thời gian tới, chúng tôi giữ khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT. Giá mục tiêu là 67.800 đồng/CP, cao hơn 41.5% so với giá ngày 16/04/2019.