KBSV: BSR nhiều khả năng không đạt được kế hoạch năm 2019

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatbsr_NXLH.pdf

Trong 11 tháng năm 2019, BSR đã sản xuất 6,4 triệu tấn sản phẩm, tương đương công suất 107% do BSR không có đợt đại tu trong 2019.

Doanh thu 11 tháng ước đạt 92.848 tỷ đồng, hoàn thành được 94,7% kế hoạch 2019; theo đó, trong 2 tháng 10/2019 và 11/2019, BSR đã đạt doanh thu 18.922 tỷ đồng, tương đương 82,2% doanh thu quý III/2019.

Theo KBSV, BSR nhiều khả năng sẽ không đạt được kế hoạch năm 2019 do giá các sản phẩm chính như xăng và diesel đang dao động đi ngang.

Về tình hình 2020, KBSV kì vọng crack spread diesel và xăng sẽ được cải thiện do IMO 2020 và tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lắng xuống. Năm 2020, BSR sẽ có đợt đại tu 3 năm/lần khiến nhà máy phải tạm dừng khoảng 2 tháng. Lợi nhuận BSR 2020 được dự báo giữ nguyên hoặc tăng nhẹ.


VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%