Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Bảo Hiểm

Download : baocaocapnhatpvi_TGLY.pdf

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm thực trung bình 6 năm qua của CTCP PVI (mã PVI) đạt 40%, thấp hơn 4 doanh nghiệp lớn được so sánh là PTI (43%), BVH (76%), PGI (50%), (53%) do PVI không cạnh tranh bằng cách hạ phí bảo hiểm, mở rộng điều khoản, điều kiện hợp đồng (Theo báo cáo tài chính các doanh nghiệp).

Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ duy trì tăng trưởng ít nhất 10% trong giai đoạn 2019 – 2020 do (1) Với dân số trẻ, khoảng 50% trong độ tuổi lao động, trình độ và thu nhập của người dân được nâng cao, (2) 2 Hiệp định thương mại ATIGA và EVFTA giúp kích thích nguồn cung xe cơ giới trên thị trường Việt Nam khi thỏa thuận cắt giảm thuế có hiệu lực.

Cổ tức đều đặn bằng tiền qua các năm. PVI trích 78% lợi nhuận sau thuế trở lên để chi trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng ít nhất là 2.000 đồng/cp.

Hiện tại PVI đang giao dịch tại mức giá là 40.600 đồng/cp tương đương với P/B 2018 là 1,34 lần, cao hơn trung bình ngành (khoảng 1,05 lần). Với triển vọng năm 2019 về doanh thu và lợi nhuận thì mức giá hiện tại của PVI không thực sự hấp dẫn. Chúng tôi khuyến nghị theo dõi cho cổ phiếu PVI.