Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatfrt_DBNF.pdf

Năm 2018, CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (mã FRT) tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tăng trưởng với doanh thu thuần đạt 15.298 tỷ đồng (tăng 16,37%), lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 347,7 tỷ đồng (tăng 20,07% so với năm trước), lần lượt hoàn thành 95,5% và 92,2% kế hoạch.

Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt là 17.700 tỷ đồng (tăng 16%) và 418 tỷ đồng (tăng 20% so với năm ngoái). Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 1.000 đồng/cp.

Tại mức giá 54.900 đồng/cp vào ngày 12/04, cổ phiếu FRT đang giao dịch tại P/E trailing 10,3x, thấp hơn trung bình ngành (khoảng 15,3x).

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với FRT ở thời điểm hiện tại. Lí do là mảng kinh doanh chính là bán lẻ thiết bị công nghệ đang có dấu hiệu bão hòa, trong khi triển vọng kinh doanh mảng dược chưa rõ ràng và vẫn đang ghi nhận lỗ trong năm 2019.

Nhà đầu tư cần theo dõi hiệu quả hoạt động mảng dược phẩm và có thể xem xét mua FRT ở mức giá 49.770 đồng/cp tương đương P/E fwd là 9x.