Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Dược phẩm

Download : baocaocapnhatdht_PLJU.pdf

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu DHT – Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây, niêm yết trên sàn HNX. 

Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu DHT là 43.968 đồng/CP, cao hơn 21% so với mức giá hiện tại.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua cho mục tiêu trung hạn. Chúng tôi ước tính doanh thu trong năm 2019 của DHT đạt khoảng 1.884 tỷ đồng (tăng 10% so với năm ngoái). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 107 tỷ đồng (tăng 27%), tương ứng với mức EPS 2019 đạt 5.092 đồng/cp.