FPTS: Giá mục tiêu trong ngắn hạn của EIB là 16.500 đồng/CP

Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhateib_GNZV.pdf

Tính từ đầu năm 2017 cho đến nay, đồ thị giá EIB đang tuân theo quy luật của xu thế tăng. Trên đồ thị tuần, đường SMA 60 đóng vai trò hỗ trợ dưới và đường SMA 20 là đại diện phân tách giữa các pha biến động. 

Kết thúc phiên giao dịch 01/10/2018, một giao cắt lên của đường giá với đường quân bình 20 tuần đang để ngỏ khả năng EIB bước vào pha tăng giá

Ngưỡng kháng cự gần của EIB được xác định mức giá 16.500 – tương ứng với vùng đỉnh biến động giá 52 tuần. Áp lực cắt lỗ và chốt lời ngắn hạn tại đây có thể khiến cổ phiếu rung lắc hiệu chỉnh.

Điều này có thể sẽ không làm ảnh hướng đến động lực tăng trung hạn nếu đường SMA 20 tuần được bảo lưu với vai trò hỗ trợ. Động lực tăng mở rộng nếu có xuất hiện sẽ giúp đồ thị giá mở rộng tăng và tiếp cận mức giá 19.000 – tương ứng với giới hạn trên của kênh xu hướng hồi quy dài hạn.

Giới hạn biến động tăng tại đây có thể sẽ được củng cố bởi trạng thái phân kỳ giữa chỉ báo ROC với đường giá trên đồ thị tuần. Dấu hiệu cảnh báo lực cầu suy yếu trong hai pha tăng giá liền trước (1/2017 – 6/2017 và 11/2017 – 4/2018).


VNIndex

933.09

-5.04 (-0.54%)

 
VNIndex 933.09 -5.04 -0.54%
HNX 108.09 -1.49 -1.38%
UPCOM 56.34 -0.05 -0.1%