BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với DHC với giá mục tiêu 50.000 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Sản xuất bao bì

Download : baocaocapnhatdhc_AMYQ.pdf

9 tháng, CTCP Đông Hải Bến Tre (mã DHC) đạt doanh thu thuần 767 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng (giảm 26%), mới hoàn thành trên 50% kể hoạch về cả doanh thu và lợi nhuận.

Nhà đầu tư lưu ý lợi nhuận năm nay giảm mạnh chủ yếu do quý II và quý III/2018 DHC đạt mức lợi nhuận cao lịch sử do giá bán tăng mạnh bởi ảnh hưởng từ nhu cầu nhập khẩu giấy đột biến từ Trung Quốc. Ngoại trừ yếu tố này, chúng tôi đánh giá hoạt động SXKD của DHC vẫn diễn ra khá tốt.

BVSC dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2019 với doanh thu thuần 567 tỷ đồng (tăng 130% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng (tăng trưởng 47%). Qua đó, chúng tôi dự báo cả năm 2019 doanh thu đạt 1.334 tỷ đồng (tăng trưởng 44%) và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng (giảm 10%). EPS 2019 đạt 2.204 đồng/cp tương ứng với P/E 15,7x.

Giao Long 2 chạy full công suất cả năm, dự báo lợi nhuận 2020 tiếp tục tăng trưởng 89%. BVSC dự báo doanh thu thuần 2.180 tỷ đồng (tăng trưởng 63%) và lợi nhuận sau thuế 213 tỷ đồng (tăng trưởng 78%). EPS 2020 đạt 3.908 đồng/cp và P/E dự phóng 8,9x.

Vì vậy, BVSC tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với DHC với giá mục tiêu 50.000 đồng/cp.


VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021