ACBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FRT

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatfrt_EHRX.pdf

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10  tháng năm 2019 với doanh thu thuần 13.755 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 10,6%, chỉ đạt 236 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 10, doanh thu thuần tăng 3% trong khi lợi nhuận sau thuế bất ngờ giảm 83,8%.

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của FRT trong 2019 lần lượt là 17.127 tỷ đồng (tăng 12% so với năm ngoái) và 298 tỷ đồng (giảm 14,3%). Dự phóng tăng trưởng cho 2020 tương ứng là 11,2% và giảm 6%. Kết hợp phương pháp DCF và P/E, giá mục tiêu của chúng tôi cho cổ phiếu là 29.898 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị nắm giữ FRT.


VNIndex

736.75

34.95 (4.74%)

 
VNIndex 736.75 34.95 4.74%
HNX 103.26 5.41 5.24%
UPCOM 49.14 0.51 1.04%