ACBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 31.800 đồng/Cp

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhattcb_DJKV.pdf

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – mã TCB) đã chuẩn bị tốt để tuân thủ Basel II trước thời hạn (áp dụng từ tháng 7./2019) về tiềm lực tài chính với hệ số CAR đạt 15,6% (6/2019) cũng như quản trị và điều hành;

Bên cạnh đó, TCB có một chiến lược kinh doanh rõ ràng với mục tiêu tham vọng; TCB xây dựng chiến lược dựa trên chuỗi giá trị của khách hàng bán buôn (WB) vốn có vị thế cao trong ngành như Vingroup, Masan, Vietnam Airline…

Ngoài ra, TCB có dấu ấn trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản với thị phần lớn nhất cả trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp (28% trong 2018 – tính cả trái phiếu ngân hàng) và thứ caaos (82% thị phần trên HOSE). TechcomCapital quản lý 4 quỹ đầu tư trong đó TCBF là quỹ trái phiếu nội có quy mô lớn nhất và hiệu quả nhất (theo Finpro).

Một điểm đáng chú ý khác là TCB kiểm soát tốt chi phí hoạt động với tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập (CIR) thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống. Trong khi đó ngân hàng lại dẫn đầu về con số lợi nhuận trên mỗi nhân viên (lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng/nhân viên đạt 1,38 tỷ đồng năm 2018).

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 31.800 đồng/CP cho năm 2020.


VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021