BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Cao su chế biến

Download : baocaocapnhatdrc-6014.pdf

CTCP Cao Su Đà Nẵng (DRC – sàn HOSE) đã thông qua các nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh quý IV/2021, đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.098 tỷ đồng (tăng 18,2% so với quý trước nhưng giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ (tăng 42,2% so với quý trước và giảm 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái).

Với những con số này, chúng tôi hiểu rằng Công ty kỳ vọng sẽ cả về doanh thu và biên lợi nhuận quý IV sẽ phục hồi (Biên lợi nhuận trước thuế được giả định là 5,5% so với 4,5% trong quý III).

Chúng tôi hiện khuyến nghị Neutral với DRC và giá mục tiêu là 34.295 đồng/CP (Upside: 7,8%). Mặc dù kết quả kinh doanh quý III/2021 của DRC trượt ước tính của chúng tôi; Sự điều chỉnh gần đây của giá cao su tự nhiên và sự phục hồi nhu cầu khi nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở, cũng như việc tăng giá bán tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi hỗ trợ cho triển vọng kinh doanh thời gian tới của DRC, theo quan điểm của chúng tôi.


VNIndex

1,489.51

4.32 (0.29%)

 
VNIndex 1,489.51 4.32 0.29%
HNX 458.97 3.16 0.69%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%