BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho CTG với giá mục tiêu 37.100 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatctg-1440.pdf

Ngân hàng TMCP Công thương VIệt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán CTG – sàn HOSE) là một trong những ngân hàng có sự cải thiện mạnh mẽ nhất trong vài năm qua. Trong giai đoạn từ 2018-2020, CTG tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân là 61%, ROE tăng từ mức 8% lên 16,8%.

Trong năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như việc Vietinbank đẩy mạnh hoạt động trích lập dự phòng đã làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhưng điều này tạo ra bộ đệm và nhiều khả năng sẽ làm cho CTG tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Ước tính mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cho năm tới là 51.5%.

Cùng với đó CTG có mức định giá tương đối hấp dẫn thì chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với CTG với mức giá mục tiêu là 37.100 đồng/CP (tiềm năng tăng giá là 17,8% so với mức giá đóng của ngày 29/10/2021 là 31.500 đồng/CP).

Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý thêm nhiều khả năng lợi nhuận quý IV/2021 của Vietinbank sẽ tăng trưởng âm do lợi nhuận quý IV/2020 ở mức rất cao cũng như việc CTG nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng do yếu tố dịch bệnh.


VNIndex

1,472.89

7.59 (0.52%)

 
VNIndex 1,472.89 7.59 0.52%
HNX 417.84 6.04 1.44%
UPCOM 109.67 1.83 1.67%