Yêu cầu bố trí vốn để thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Yêu cầu bố trí vốn để thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, để bảo đảm việc triển khai Nghị định sớm đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp ngay từ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định trước ngày 30/6/2014.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trước ngày 30/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải ban hành Quyết định công bố danh mục các loại giống gốc cao sản vật nuôi cụ thể được hỗ trợ theo quy định; chủ trì, phối hợp với các bộ công bố danh mục sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí được hỗ trợ.    

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021