Yeah1 (YEG) tiếp tục duy trì diện cảnh báo

(ĐTCK) Sở GDCK TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1.
Yeah1 (YEG) tiếp tục duy trì diện cảnh báo

Cụ thể, ngày 14/8 vừa qua, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG).

Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2020 là 0,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là âm 0,56 tỷ đồng.

Đồng thời, BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của YEG có thuyết minh việc YEG sử dụng số tiền hơn 307,73 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu YEG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 31/03/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu này sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 1.800 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ là 382,8 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của YEG giảm 19,3% về mức 1.223,1 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn là 431,9 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 229 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác là 141,6 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%