XPH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Mã chứng khoán: XPH 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:10/06/2020

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc đại hội cổ đông

VNIndex

1,171.81

7.6 (0.65%)

 
VNIndex 1,171.81 7.6 0.65%
HNX 239.2 -1.07 -0.45%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%