Cầu vượt Tân Vạn- một hạng mục trong Dự án BOT cầu Đồng Nai mới.

Cầu vượt Tân Vạn- một hạng mục trong Dự án BOT cầu Đồng Nai mới.

Xem xét tạm dừng thu phí Dự án BOT cầu Đồng Nai mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu thực hiện đúng quy định, thẩm quyền và tránh phát sinh khiếu kiện khi tạm dừng thu phí Dự án BOT cầu Đồng Nai mới.

Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ Giao thông - Vận tải liên quan đến đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu tư ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh Tp. Biên Hòa theo hình thức BOT.

Cụ thể, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết là đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại Dự án. Tuy nhiên, đến nay đã quá 2 tháng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo và trình Bộ phụ lục hợp đồng, phương án tài chính điều chỉnh phục vụ công tác quyết toán và xác định thời gian thu phí Dự án.

“Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần chủ động và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT”, công văn do Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Anh Tuấn nêu rõ.

Đối với kiến nghị tạm dừng thu phí Dự án, Bộ Giao thông - Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy định hợp đồng dự án, các quy định pháp luật liên quan để thực hiện các công việc cần thiết đối với dự án, đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền và tránh phát sinh các khiến kiện (nếu có).

Ngày 18/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết là  tính đến giữa tháng 8/2020, Dự án còn một số nội dung vướng mắc, gồm ãi vay thời gian thi công của Dự án chưa được Bộ Giao thông - Vận tải thỏa thuận quyết toán. Giá trị đầu tư chưa quyết toán của Dự án dự kiến là 24,279 tỷ đồng; thời điểm tính lợi nhuận vốn chủ sở hữu quy định tại Hợp đồng Dự án là tạm tính. Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về nội dung này chưa cụ thể. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đủ căn cứ để điều chỉnh phương án tài chính của Dự án.

Bên cạnh đó, Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP (nhà đầu tư) cũng chưa thống nhất một số nội dung tính toán cơ bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Cơ cấu vốn chủ sở hữu để tính lợi nhuận Nhà đầu tư; phương pháp xác định hệ số chiết khấu dòng tiền của giai đoạn 1,2,3; nguyên tắc xác định lãi suất vốn vay trong giai đoạn khai thác; phương pháp tính toán phương án tài chính…;

Trong khi đó, trên cơ sở số liệu đầu vào tạm tính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm tính, đến nay, Dự án đã cơ bản hoàn vốn.

Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết là sẽ tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai vào đúng thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 24/8/2020 để chờ quyết toán. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021