Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của ngành BHXH

Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của ngành BHXH

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Viện Khoa học BHXH phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội thảo báo cáo tổng hợp đề án “Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam” (Đề án).

Thông tin sơ bộ về nội dung của Đề án, Phó Viện trưởng Viện Khoa học BHXH Bùi Quang Huy cho biết, mục tiêu chung của Đề án là xây dựng hệ thống vị trí việc làm đầy đủ của ngành BHXH Việt Nam với bản mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm đầy đủ của BHXH Việt Nam dựa trên cơ sở khung danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 657/QĐ-BNV ngày 15/4/2016 và đề xuất thêm những vị trí việc làm mới;

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện quản lý nguồn nhân lực ngành BHXH Việt Nam theo hệ thống vị trí việc làm.

Đề án cũng nêu lên thực trạng hệ thống vị trí việc làm của Ngành BHXH thời gian qua, từ đó đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị và định hướng cho việc phát triển hệ thống vị trí việc làm trong công tác quản lý nguồn nhân lực ngành BHXH:

Ban hành hệ thống vị trí việc làm Ngành BHXH Việt Nam theo khung danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung những vị trí việc làm còn thiếu của Ngành;

Tổ chức thực hiện đồng bộ hệ thống vị trí việc làm trong công tác quản lý nhân sự; thực hiện cập nhật thông tin và thường xuyên hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm;

Xây dựng hệ thống thang bảng lương theo vị trí việc làm của ngành BHXH Việt Nam và tổ chức thực hiện chế độ tiền lương theo hệ thống thang bảng lương theo vị trí việc làm.

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam cũng đã đưa ra những ý kiến đóng góp hữu ích, giúp Ban Chủ nhiệm Đề án sớm hoàn thiện và nâng cao chất lượng Đề án.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ nhiệm Đề án Ts.Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh, việc nghiên cứu Đề án là rất cần thiết, có giá trị ứng dụng trong thực tiễn. Kết quả của Đề án sẽ là căn cứ khoa học để Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt ban hành hệ thống vị trí việc làm của ngành.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.35

0.3 (0.03%)

 
VNIndex 921.35 0.3 0.03%
HNX 133.81 -0.23 -0.17%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021