Xây dựng 47 (C47) sẽ phát hành thêm cổ phiếu và tăng mục tiêu lợi nhuận

Xây dựng 47 (C47) sẽ phát hành thêm cổ phiếu và tăng mục tiêu lợi nhuận

(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47), Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội các nội dung: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức và phát hành cổ phiếu, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh… 

Cụ thể, C47 dự kiến điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2018 từ 21,5 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Thực tế, trong 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và điểm tích cực là biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16% của cùng kỳ năm ngoái lên 19%. C47 còn dự kiến tái cấu trúc, thay đổi phương thức quản lý, thanh lý tài sản cũ, thoái vốn ngoài ngành…

Đáng chú ý, C47 có tờ trình trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát nếu đạt được 100 tỷ đồng lợi nhuận năm 2018. Theo đó, Công ty sẽ trích 7% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch (tương đương 7 tỷ đồng) và phần vượt kế hoạch sẽ trích 3% để thưởng thêm. Tỷ lệ chia thưởng do Hội đồng quản trị quyết định. 

Đối với các phương án phát hành cổ phiếu, C47 dự kiến phát hành tối đa hơn 17 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:1, nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển. Đồng thời, Công ty sẽ phát hành 850.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá phát hành bằng mệnh giá, bị hạn chế chuyển nhượng từ 1 - 2 năm (50% sẽ được chuyển nhượng sau 12 tháng, 50% còn lại sau 24 tháng).

Ngoài ra, C47 sẽ phát hành tối đa hơn 17 triệu cổ phiếu, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu cho đối tác chiến lược để bổ sung vốn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính Công ty. Thời gian thực hiện trong năm 2019, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài không vượt quá 49%. 

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%