Xác nhận hoạt động xuất, nhập khẩu tối đa 5 ngày

Xác nhận hoạt động xuất, nhập khẩu tối đa 5 ngày

Theo quy định về thủ tục hải quan vừa được Bộ Tài chính ban hành, thương nhân có nhu cầu đề nghị Bộ Công thương cấp mã số tạm nhập, tái xuất phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận về hoạt động xuất, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Hải quan.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Hải quan kiểm tra thông tin trên hệ thống dữ liệu và có văn bản xác nhận hoặc trả lời trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để được xác nhận.

Đối với hàng tạm nhập, tái xuất, Bộ Tài chính không cho phép chia nhỏ container khi vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực giám sát hải quan, địa điểm tái xuất, điểm thông quan. Trường hợp bất khả kháng, thương nhân phải có văn bản đề nghị, nêu rõ lý do, thời gian thay đổi, chia nhỏ container.               

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%