WSB: Ngày GDKHQ chia cổ tức 2018 đợt 2 bằng tiền (20%)

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2018

Lý do và mục đích  : Chia cổ tức 2018 đợt 2 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) 

Ngày thanh toán: 18/01/2019

Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán – Tài chính của Tổ chức phát hành.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021