VTX: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (12%)

Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (VTX - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex bắt đầu từ ngày 20/07/2018 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông không có điều kiện nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty, Công ty sẽ hỗ trợ chuyển tiền cổ tức cho cổ đông qua Ngân hàng. Nội dung này sẽ được hướng dẫn cụ thể tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” tại trang điện tửwww.vietranstimex.com.vn.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%