VTF: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, khu C mở rộng, khu CN Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo trên website của Công ty (www.vietthangfeed.com.vn) trước khi tiến hành họp.

Tin bài liên quan

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%