VTB: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (5%)

CTCP Viettronics Tân Bình (VTB- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

- Lý do và mục đích : Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013; 

1/ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : 8h ngày 05/04/2014

- Địa điểm họp ĐH: : Trung Tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Nội dung họp ĐH:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ Tờ trình về phê chuẩn báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2013.

+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS Công ty.

+ Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

+ Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

+ Tờ trình về một số việc quan trọng khác.

+ Lấy ý kiến biểu quyết phê duyệt của Đại hội.

+ Thông qua biên bản Đại hội. 

2/ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thanh toán : 01/04/2014

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình từ ngày 01/04/2014 (mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%