Ảnh Internet

Ảnh Internet

VSD lấy ý kiến dự thảo Quy chế đăng ký mã số giao dịch

(ĐTCK) Triển khai Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa công bố lấy ý kiến cho dự thảo Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của NĐT nước ngoài. 

Theo đó, trong vòng 1 ngày, kể từ thời điểm hệ thống trực tuyến xác nhận thành viên lưu ký hoàn thành khai báo thông tin, VSD thực hiện xác nhận điện tử mã số giao dịch đối với các trường hợp khai báo thông tin đầy đủ.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày VSD gửi xác nhận điện tử mã số giao dịch, thành viên lưu ký nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin đăng ký mã số giao dịch của NĐT nước ngoài theo quy định tại Thông tư 123 kèm theo phiếu gửi hồ sơ cho VSD.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ của thành viên lưu ký, VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch cho NĐT nước ngoài nếu thông tin khai báo trực tuyến khớp với thông tin tại bộ hồ sơ.

VSD không cấp mã số giao dịch cho NĐT người nước ngoài khi VSD nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền thông báo NĐT nước ngoài đang bị điều tra, hoặc đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành vi rửa tiền…

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%