VNI: CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI- HOSE)


- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian dự kiến thực hiện: 14h00 ngày 21/04/2014

- Địa điểm thực hiện: 

Trung tâm sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

VNIndex

949.79

-1.01 (-0.11%)

 
VNIndex 949.79 -1.01 -0.11%
HNX 137.73 -1.3 -0.95%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%