VNI: CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI- HOSE)


- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian dự kiến thực hiện: 14h00 ngày 21/04/2014

- Địa điểm thực hiện: 

Trung tâm sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

VNIndex

998.34

-4.74 (-0.47%)

 
VNIndex 998.34 -4.74 -0.47%
HNX 147.24 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021