VNDIRECT dự kiến phát hành CW trên 4 mã chứng khoán

VNDIRECT dự kiến phát hành CW trên 4 mã chứng khoán

(ĐTCK)  Tại hội thảo “Chứng quyền VNDiert – Sinh lời không giới hạn” cuối tuần qua, CTCK VNDirect đã cung cấp cho nhà đầu tư thêm một kênh đầu tư mới để phòng ngừa rủi ro cũng như gia tăng lựa chọn về sản phẩm đầu tư. 

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Giám đốc Cấu trúc sản phẩm VNDIRECT cho biết, Công ty dự kiến lựa chọn 4 chứng khoán cơ sở đầu tiên để phát hành chứng quyền, đó là HPG, FPT, MBB và SSI; trong đó tập trung phân tích cơ hội, tiềm năng vào HPG và FPT.

Theo đánh giá của VNDirect, đây đều là các mã bluechip có giá trị vốn hóa lớn, thanh khoản cao cũng như giúp tổ chức phát hành phòng ngừa rủi ro cho việc phát hành chứng quyền.

Các chuyên gia cũng lưu ý nhà đầu tư khi đam gia sản phẩm này cần quan tâm đến một số vấn đề như giá chứng quyền biến động mạnh do sản phẩm này có đòn bẩy cao, từ 7-10 lần; vòng đời giới hạn chỉ từ 3-24 tháng, sau khi đáo hạn nhà đầu tư không thể tiếp tục giao dịch chứng quyền.

Nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến rủi ro mất khả năng thanh toán từ tổ chức phát hành. Tuy nhiên, rủi ro này là thấp do tổ chức phát hành phải mua chứng khoán cơ sở để phòng ngừa rủi ro và phải ký quỹ 50% số tiền thu được từ phát hành chứng quyền để đảm bảo thanh toán khi chứng quyền đáo hạn.

Tuy vậy, cũng theo VNDIRET, với tính chất đòn bẩy, khả năng sinh lời cao, cũng như vốn đầu tư thấp, chứng quyền sẽ thu hút các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch ngắn hạn và chấp nhận rủi ro cao. Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua chứng quyền để hưởng lợi từ việc tăng giá của các các cổ phiếu đã hết room.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%